Tankinstallaties voor chemicaliën

 

De keuring of herclassificatie van onder- en bovengrondse tankinstallaties, alsmede de sanering en/of nieuwbouw van diverse tankinstallaties voor chemicaliën wordt tevens door v.d. Hout als kiwa erkend installateur regelmatig uitgevoerd.

vd Hout-Installatie heeft recentelijk nog een afgekeurde bovengrondse kunststof tankinstallatie voor (poly)aluminiumchloride vervangen. Daarnaast worden er regelmatig onder- of bovengrondse tankinstallaties door vd Hout-Installatie nieuw geplaatst, geherklassificeerd of herkeurd, danwel gesaneerd, voor de opslag voor een grote range uiteenlopende (milieubedreigende) vloeistoffen, zoals o.a.: tolueen, drukinkten, verf en verdunners, pentaan, heptaan, styreen, polyesther(hars), methyleenchloride, dimethyl sulfoxide (DMSO), estasol, emultex, formaldehyde, allerlei zuren en logen, aluminiumchloride, ijzerchloride en ijzersulfaat, zwavelzuur, zoutzuur, azijnzuur, chloor, hexaan, condensaat, (bio-)ethanol en methanol, Brenttaplus vp1, tetrathydrothiofeen, N-methyl-2-pyrrolidon, Picrinezuur, Acroleïne, Ethyleenoxide, aceton, blauwzuur, chloroform, fenol, waterstofperoxide, methylethylketon, terpentine, solvent, ruitesproeier anti-vries, ethanol oplossingen, afgewerkte olie, glycol, remolie, zoutzuur, natronloog, kaliloog, zwavelzuur, salpeterzuur, zoutoplossingen (NaCl), ureum, ammonia isopropyl alcohol, benzine, diesel, petroleum(ether), huisbrandolie, rode gasolie,remolie, ontkistingsolie, puur plantaardige olie, hydrauliek olie, glycol, stookolie, kerosine, F34 en allerlei overige (milieubedreigende) vloeistoffen die in de industrie en chemiebranche gebruikt en opgeslagen worden in tankinstallaties.