KC111 keuring bovengrondse tanks

 

vd Hout-Installatie houdt zich o.a. bezig met het saneren, installeren, onderhouden en periodiek herkeuren van bestaande bovengrondse tankinstallaties volgens de keuringscriteria KC111. Recentelijk is deze KC111 geïntegreerd in de beoordelingsrichtlijn BRL K903/08. De tankinstallaties kunnen uitgevoerd zijn in staal of in kunststof, of uiteraard een combinatie van beide materialen. De installaties dienen veelal voor de opslag van motorbrandstoffen of andere vloeibare aardolie producten of allerlei andere (milieubedreigende) chemische vloeistoffen, zoals bijvoorbeeld: Styreen, Polyesterhars, zwavelzuur, Aluminiumhydroxide, IJzerchloride, kerosine, pertoleum(ether), pentaan, heptaan, tolueen, durkinkten, bio-ethanol, condensaat, hexaan, tetrathydrothiofeen, methylethylketon, terpentine, solvent, nafta, jetfuel, F34, ruitesproeier anti-vries, ethanol oplossingen, afgewerkte olie, glycol, remolie, zoutzuur, natronloog, kaliloog, zwavelzuur, salpeterzuur, Mierenzuur, NaCl, uruem, ammonia en allerlei overige zuren, logen en overige vloeistoffen.