Vervangen centrifugaalpomp 350m3/h

Mede door aanscherping van de eisen van het bevoegd gezag, alsmede het niet correct functioneren van de bestaande centrifugaalpomp, heeft onze opdrachtgever doen besluiten om over te gaan tot het plaatsen van een nieuwe centrifugaalpomp met een capaciteit van maar liefst 350 m3/h.

Middels deze pomp voldoet men ruimschoots aan de gestelde eisen, zodat bij een eventuele calamiteit men de beschikking heeft over voldoende water voor bestrijding van b.v. een brand.  

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden was het noodzakelijk dat men steeds kon beschikken over voldoende bluswater, wat de zaak uiteraard enigszins complexer maakte.