van BRL K903 naar BRL SIKB7800

 

De nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL SIKB7800 Tankinstallaties vervangt met ingang van 1 juli 2020 de BRL K903/08 "Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT). 

Met ingang van 1 juli 2020 is de BRL SIKB7800 dan ook opgenomen in de wetgeving. Er geldt hiervoor een overgangstermijn 12 maanden, dat wil zeggen dat uiterlijk op 1 juli 2021 installatiebedrijven gecertificeerd dienen te zijn volgens deze nieuwe BRL SIKB7800.