SIKB 7800 Certificering

 

Met ingang van 1 juli 2021 zijn wij gecertificeerd conform de BRL SIKB 7800. Dit is dé kwaliteitsnorm voor tankinstallaties, welke de oude BRL 903 vervangt.

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer dienen te voldoen aan de zorgplicht voor milieugevaarlijke of -bedreigende vloeistoffen, dampen en gassen. Deze bedrijven mogen tankinstallaties voor de opslag van deze stoffen alleen onder certificaat laten installeren door een gecertificeerde tankinstallateur.


7800 cert