Saneren van onder- en bovengrondse tanks

 

Onlangs hebben we weer enkele tanks mogen saneren.

Hierbij ging het om een bovengrondse GVK tank voor de opslag van ijzerchloride (FeCl3), met een inhoud van 30.000 ltr., welke inpandig was opgesteld, een gedeelte van deze tank bevond zich in  een kelder en gedeelte bevond zich op de 1ste verdieping, wat de sanering er niet eenvoudiger op heeft gemaakt. Om de werkzaamheden toch vlot en veilig te kunnen uitvoeren was het noodzakelijk dat er een steiger opgebouwd werd in de te saneren tank.

Daarnaast hebben we een ondergrondse 40.000 ltr. tank mogen saneren welke diende als opslag voor water/residu/olie ook dit is weer naar tevredenheid verlopen voor alle betrokkenen.