Het is weekend

 

Na een behoorlijke worsteling met het water ligt de ontgraving er uiteindelijk super strak bij. Zoals jullie zien ligt de tank al te poppelen om geplaatst te worden. Maar uiteraard gaan onze mensen eerst genieten van, een hopelijk zonnig, weekend.

Maandag zullen we dan ook de laatste hand leggen aan de ontgraving om de tank te kunnen gaan plaatsen.

Prettige weekend namens vd Hout Installatie b.v.