Ketenkwaliteit

 

Wij ondersteunen elke opdrachtgever in de keten met behulp van onze jarenlange vakbekwaamheid, ondersteund door onze certificeringen op het gebied van kwaliteit (BRL K903 & ISO 9001) en veiligheid (VCA**). Daarnaast beschikken wij over de noodzakelijke kennis op het gebied van CE markeringen of conformiteitsverklaringen voor de Europese ATEX, PED (Pressure Equipment Directive) of Machinerichtlijn. Desgewenst verzorgen wij voor onze opdrachtgevers ook het noodzakelijke Explosie Veiligheids Document (EVD) met bijbehorende zoneringen.

 

Kiwa BRL K903 erkenning

Met onze Kiwa BRL K903 (REIT) erkenning bieden wij u een totaaloplossing.

 

De REIT-regeling voorziet in:

 • De door de overheid voorgestelde deregulering, onder meer door aansluiting op het activiteitenbesluit (BARIM/RARIM), en het besluit bodemkwaliteit (BBK/RBK)
 • Aanwijzingen voor installatie en onderhoud van opslaginstallaties in de (Petro)chemie, voor bijvoorbeeld brandstoffen, bijtende, corrosieve, oxiderende, giftige en milieuschadelijke vloeistoffen.
 • Goed vakmanschap (Sound Engineering Practice) zoals benoemd in de Europese publieke richtlijnen
 • De BRL K903 komt bovendien ook voor in het Besluit Bodemkwaliteit, de PGS 28, PGS 30 en PGS 31. Dit betekent dat u voor nieuwbouw of (onderhoud)werkzaamheden aan uw tankinstallatie bijna altijd een erkend installateur volgens deze BRL nodig heeft

 

 

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws

Wet & Regelgeving

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties BRL K903

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties staat in de markt bekend als de REIT-regeling. Met deze Kiwa erkenning (BRL K903) kunnen wij voldoen aan de actuele wet en regelgeving. Bovendien tonen wij hiermee goed huisvaderschap aan en zijn wij in staat om faal- en onderhoudskosten te minimaliseren. De BRL K903 regelt de nieuwbouw en het onderhoud voor vrijwel alle boven- en ondergrondse tankinstallaties met een inhoud t/m 150 m3 per tank ten behoeve van (milieubedreigende) vloeistoffen.

Regeling Milieuverantwoorde sanering van oude tankinstallaties BRL K904

De BRL K904 regelt de uiteindelijke sanering van oude of afgekeurde     onder- en bovengrondse tankinstallaties voor (milieubedreigende) vloeistoffen.

Activiteitenbesluit

Ieder bedrijf dat activiteiten verricht die de bodem of het milieu kunnen bedreigen, zal moeten kunnen aantonen maatregelen te hebben getroffen om de bodem en het milieu te beschermen én bovendien de veiligheid in brede zin moeten kunnen borgen. Hoewel de eisen en de invalshoeken kunnen verschillen, is dit in feite de kern van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

Wat betekent dit voor u?

Tegenover de deregulering van VROM én de Europese publieke richtlijnen, staan meer verantwoordelijkheden voor de markt. U blijft zelf verantwoordelijk om aan te kunnen tonen dat producten en materialen, de aanleg- gebruik- en saneringsfase van de installatie aan de Nederlandse én Europese eisen voldoen.

REIT Regeling kiest voor één geïntegreerde aanpak

In de nieuwste REIT regeling, de BRL K903 is alles opgebouwd in een modulair systeem waarmee alle processen bestemd om toegepast te worden op het ontwerpen, installeren en opleveren van tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen zijn afgedekt. Afgestemd op uw situatie hanteert men de modules die voor u van toepassing zijn:

Hoofdgebieden

A. Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS klasse 1- en 2 producten;
B. Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor PGS klasse 3- en 4 producten;
C. Installatie van en onderhoud aan ondergrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve),schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten);
D. Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS klasse 3- en 4 producten;
E. Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS klasse 2- producten;
F. Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve),    schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten).                                                                                                                       G. Installatie van en onderhoud aan bovengrondse installaties voor CNG producten. 

Deelgebieden

De regeling voorziet in 16 aanvullende deelgebieden voor installatie en onderhoud voor:

 1. De bepaling van bodemweerstand en ontwerp van kathodisch beschermingssysteem (Mg-anode),
 2. Leidingen, ondergronds met (semi) flexibele kunststof kern
 3. Leidingen, ondergronds met (semi) flexibele metalen kern
 4. Lekdetectiesystemen voor tankinstallaties
 5. Electronische niveaumeetsystemen voor tankinstallaties
 6. Leidingen, staal met gelaste verbindingen
 7. Persleidingen ondergronds
 8. Persleidingen bovengronds
 9. Ontwerp van tankinstallaties in de (petro)chemie
 10. Tankinstallaties in een terp (semi)ondergronds uitpandig
 11. Het fabriceren van vulpuntenmorsbakken
 12. Ondergrondse tanks van glasvezel versterkte kunststof (GRP)
 13. Leidingen, ondergronds van glasvezelversterkt epoxy (GRE)
 14. Tankinstallaties in een ponton
 15. (Her)classificatie van stalen bovengrondse tankinstallaties
 16. (Her)classificatie van kunststof bovengrondse tankinstallaties