Turn-key projecten

Voor de realisatie van uw Turn-key projecten, vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering, is v.d. Hout-Installatie uw professionele partner.

Meedenken en meewerken; vanaf de ontwerpfase tot en met de uiteindelijke oplevering; van den Hout-Installatie verzorgt alle nodige installatie werkzaamheden (nieuwbouw, onderhoud en herkeuring, alsmede saneringen) met betrekking tot onder- en bovengrondse tankinstallaties en desgewenst ook de complete Turn-key projecten.
Wij nemen uw zorg uit handen en installeren de tankinstallaties volgens de laatste stand der techniek en vigerende wet- en regelgeving.

Voor o.a. tankstations en industriële bedrijven bieden wij o.a. de navolgende diensten aan:

 • Verzorgen technische tekeningen, alsmede verzorgen benodigde vergunningen
 • Uitvoering van de nodige bouwkundige werkzaamheden
 • Bodemsanering
 • Sanering bestaande ondergrondse of bovengrondse tankinstallaties
 • Aanleg nieuwe ondergrondse- en/of bovengrondse tankinstallaties
 • Verzorgen civieltechnische werkzaamheden zoals het nodige grond- en straatwerk
 • Leveren en aanleggen (gecertificeerde) vloeistofdichte vloeren incl. rioolstelsel
 • Leveren en plaatsen van nieuwe pompeilanden
 • Verzorgen elektrotechnische installatie
 • Leveren en installeren verlichtingsinstallatie, inclusief prijzenborden
 • Leveren en installeren brandstofdispensers incl. selfservice (kassa) systeem
 • Electronica en procesbesturing bij industriële toepassingen