Periodieke inspectie en (her)keuringen

Periodiek preventief onderhoud verlengt de levensduur van uw ondergrondse en/of bovengrondse tankinstallatie en voorkomt de kans op afkeuringen van uw tankinstallatie. Op dit gebied, van herkeuringen en inspecties van al uw ondergrondse- en/of bovengrondse tankinstallaties voor de opslag van (milieubedreigende) vloeistoffen, biedt v.d. Hout-Installatie u de volgende controles en inspecties aan m.b.t. de ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties:

A. Controle kathodische bescherming (indien aanwezig)
B. Controle op afwezigheid van water en bezinksel
C. Controle functioneren van aarding-/potentiaalvereffening vulpunten en dampretourpunten
D. Controle grondwatermonitoringpeilbuizen (grondwatermonitoring)
E. Controle lekdetectiesystemen
F. Complete herkeuringen (5-10-15-20 jaarlijkse)

A. Controle kathodische bescherming (KB)

Kathodische bescherming beschermt de ondergrondse stalen installatie, tanks en/of leidingen, tegen corrosie op de plaatsen waar de bekleding door ouderdom of beschadigingen gebreken vertonen. Kathodische bescherming is nodig wanneer (stalen) tanks en leidingwerk zijn geplaatst in een agressieve bodem, specifieke bodemweerstand lager is dan 100 Ohm/m. Het verzorgen van de specifieke bodemweerstandsmeting is een van de vele erkenningen van v.d. Hout-Installatie. Jaarlijks dient u de kathodische bescherming te laten controleren of deze nog naar behoren functioneert. Uitgangspunt is hierbij dat de kathodische bescherming aangebracht is middels magnesium anode(s). Het in bedrijf hebben (en dus de controle) van een kathodische bescherming is dus niet nodig indien de specifieke bodemweerstand hoger is dan 100 Ohm/m. De controle dient uitgevoerd te worden conform protocol AS 6801 (voorheen AP08).

B. Controle op water en bezinksel

Een controle water-bezinksel is nodig om te onderzoeken of er agressief water en/of bezinksel in de tank aanwezig is. Bij het verbruiken van brandstof uit de tank treedt omgevingslucht de tank binnen. De waterdamp uit de lucht leidt tot condensatie van de waterdamp tegen de tankwand. Hierdoor vormt zich naar verloop van tijd water op de bodem van de tank. Wanneer dit water agressief is van samenstelling kan dit leiden tot het lek raken van de tank van binnen uit door het ontstaan van put-corrosie. Deze controle meting dient uitgevoerd te worden conform protocol AS 6802 (voorheen keuringscriteria KC 105/01).

C. Controle op aarding vulpunten en dampretourpunten

De aardingverspreidingsweerstand van vulpunten en dampretourpunten moet jaarlijks worden gemeten. De aardingsverspreidingsweerstand van deze punten ten opzichte van de bodem mag maximaal 1.000 Ω bedragen. Deze controle meting dient uitgevoerd te worden conform protocol AS 6803.

D. Controle grondwatermonitoringspeilbuizen

Deze dienen ook jaarlijks bemonsterd te worden om aan te tonen dat er geen verontreiniging in het grondwater is opgetreden door een eventuele lekkage van de ondergrondse tanks.

E. Controle lekdetectiesystemen

De eventueel aanwezige lekdetectiesystemen dienen ook jaarlijks gecontroleerd te worden op goede werking.

F. Complete herkeuringen (5-10-15-20 jaarlijkse) of (her)klassificatie

Het verzorgen van de complete herkeuringen van ondergrondse of bovengrondse tankinstallaties behoort ook tot één van onze specialismen. Wij zijn u  dan ook graag van dienst met de nodige periodieke controles (jaarlijkse inspecties) en/of de 10-, -15 respectievelijk 20 jaarlijkse complete (her)keuringen en inspecties van uw bovengrondse- en/of ondergrondse tankinstallaties. Ondergrondse stalen en kunststof installaties welke respectievelijk 10-, 15 of 20 jaar oud zijn (afhankelijk van hun uitvoering en het gebied waarin ze geïnstalleerd zijn) dienen een algehele herkeuring te ondergaan. De ondergrondse installaties dienen gekeurd te worden conform het Accreditatie Schema AS 6810 (voorheen KC106), dit houdt globaal de volgende inspectie in:

  • Inwendige inspectie op aanwezigheid van (put) corrosie in de tank(s) en/of vervorming of chemische aantasting in de tank(s).
  • Controle uitwendige bekleding op de stalen middels stroomopdrukproeven op stalen tank en stalen leidingwerk en dichtheidsbeproeving van de complete tankinstallatie.
  • Controle op juiste afschot van tank en leidingwerk.
  • Controle op aanwezigheid van KIWA-gekeurde overvulbeveiligingen, vloeistofdichte peilputten en overige appendages conform PGS28 en BRL K903.

Bovengrondse tankinstallaties dienen geherklassificeerd te worden conform deelgebied 15 (stalen tankinstallaties) of deelgebied 16 (kunststof tankinstallaties) van de BRL K903 (voorheen was dit keuringscriteria KC111).

Met behulp van eigen materiaal en materieel verzorgen wij voor u de complete herkeuringswerkzaamheden.

De betreffende richtlijnen en voorschriften die van toepassing zijn kunt u downloaden op deze website via de pagina Wet & Regelgeving.