Bovengrondse tankinstallaties

Van den Hout-Installatie is gecertificeerd voor de aanleg van- en onderhoud aan bovengrondse installaties voor de opslag en distributie van alle voorkomende (milieubedreigende) vloeistoffen.

Wij beschikken over de noodzakelijke kiwa BRL K903 erkenningen voor de installatie en het onderhoud aan onderstaande bovengrondse tankinstallaties:

  • Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS Klasse 3- en PGS Klasse 4 producten;
  • Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor PGS Klasse 2- producten;
  • Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten).

De installaties kunnen zowel in (roestvast)staal of kunststof of een combinatie van beiden en in enkelwandige of dubbelwandige uitvoering geleverd en geïnstalleerd worden, afhankelijk van de wettelijke eisen, klantspecifieke wensen en het medium wat opgeslagen moet worden. De tankinstallaties zijn veelal drukloos maar kunnen ook middels een zogenaamd perssysteem worden uitgevoerd. De complete levering en installatie van smeerolie, cardan olie en afgewerkte olie-installaties, installaties voor koelvloeistof en/of ruitenwisservloeistof met bijbehorend garage equipement, behoort tevens tot ons leveringsprogramma.

Voor de bovengrondse opslag in (gecertificeerde) (tank)installaties kunt u eveneens denken aan de volgende vloeistoffen: styreen, polyestherhars, methyleenchloride, DMSO, estasol, emultex, allerlei zuren en logen, aluminiumchloride, ijzerchloride en ijzersulfaat, zwavelzuur, zoutzuur, chloor, hexaan, condensaat, heptaan, (bio-) ethanol en methanol, tetrathydrothiofeen, methylethylketon, terpentine, solvent, ruitesproeier anti-vries, ethanol oplossingen, afgewerkte olie, glycol, remolie, natronloog, kaliloog, salpeterzuur, NaCl, ureum, ammonia en allerlei overige zuren, logen en overige vloeistoffen etc.

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat een (geheel) standaard bovengrondse tankinstallatie conform de PGS 30 en BRL K903 niet (geheel) toepasbaar is. In dit geval verzorgen wij, indien gewenst het programma van afwijkingen en overleg met Kiwa en de vergunningverlenende instantie (bevoegd gezag), waardoor installaties toch onder (kiwa) certificaat geïnstalleerd kunnen worden. Tevens wordt in de ontwerpfase rekening gehouden met de overig wet- en regelgeving, zoals ATEX en het Warenwetbesluit drukapparatuur (Pressure Equipment Directive). Voor het periodiek onderhoud, 10- of 15 jarige herclassificaties conform KC111van bestaande bovengrondse tankinstallaties, is v.d. Hout-Installatie tevens de aangewezen partner. De betreffende richtlijnen en voorschriften die van toepassing zijn kunt u downloaden op deze website via de pagina Wet & Regelgeving.