Overheid

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van onder- en bovengrondse tankinstallaties alsmede door onze expertise op het gebied van regel- en wetgeving weten wij als geen ander, deze twee factoren samen te voegen, wat uiteindelijk zal leiden tot een praktische oplossing voor U als klant. Voor de diverse (semie) overheidsinstellingen en bedrijven, denk daarbij bijvoorbeeld aan het Ministerie van Defensie, Waterschappen, Energiebedrijven, Ziekenhuizen, Provincies en Gemeentes, Datacentra en Banken, verzorgen wij uiteenlopende werkzaamheden aan zowel de onder- als bovengrondse tankinstallaties.

Voor het ministerie van defensie, alsmede op diverse vliegvelden realiseren wij o.a. onder- en bovengrondse tankinstallaties voor vliegtuigbrandstoffen, waaronder Kerosine, Nafta, Jetfuel, F34, alsmede de los- en laadperrons voor de gemotoriseerde voertuigen. Daarnaast verzorgen wij de diverse periodieke inspecties van zowel de boven- als ondergrondse tankinstallaties tbv motorbrandstoffen, afgewerkte olie, huisbrandolie t.b.v. noodstroom- voorzieningen en allerlei tankinstallaties t.b.v. chemicaliën, logen, zuren en overige (milieubedreigende) vloeistoffen.

Waterschappen en waterleidingbedrijven hebben een diversiteit aan verschillende vloeistoffen (chemicaliën) nodig om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het drinkwater in Nederland op een hoog peil blijft. Om dit allemaal te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk dat de diverse verschillende vloeistoffen (chemicaliën) op de juiste wijze worden opgeslagen en in de juiste hoeveelheden worden toegevoegd aan het (productie)proces. Vloeistoffen waaraan men hierbij bijvoorbeeld moet denken zijn o.a. natronloog, aluminiumchloride, ijzersulfaat en ijzerchloride, zoutzuur, polymeer bandindikker, natronloog, smitzuur, ethanol, methanol, brenttaplus vp1, azijnzuur, etc. v.d. Hout-Installatie verzorgt alle voorkomende tankinstallatiewerkzaamheden t.b.v. de opslag, distributie en dosering van alle (milieubedreigende) vloeistoffen.

Ook bij Energiebedrijven hebben wij reeds veelvuldig onze expertise in kunnen zetten voor de opslag van vloeistoffen in onder- en bovengrondse (tank)installaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan calamiteitentanks voor (trafo)olie. Provincies en gemeentes dienen er mede voor te zorgen dat o.a. het netwerk op een juiste wijze blijft functioneren bij een calamiteit. Daarnaast zorgen de provincies er o.a. voor dat wij bijvoorbeeld in de (steeds) strenger wordende wintermaanden toch veilig de weg op kunnen. Hiervoor zijn er op diverse locaties in Nederland dan ook zoutloodsen welke zijn voorzien van Natriumchloride installaties. Ook deze installaties worden door v.d. Hout-Installatie onder kiwa certificaat aangelegd.

Stel voor dat u op de operatietafel ligt en plotseling valt de stroomvoorziening uit. U en ook wij moeten er niet aan denken dat dit gebeurt ! Ziekenhuizen en zorginstellingen dienen daarom dan ook voor 100% erop te kunnen vertrouwen dat wat er ook gebeurt, de stroomvoorziening gewaarborgd blijft. Middels een doordacht concept voor de brandstofvoorziening van de noodstroom aggregaten, biedt ook v.d. Hout-Installatie hierin de helpende hand.