Nieuwbouw tankinstallatie tbv Noodstroomaggregaat

Herkeuringen ondergrondse tankinstallaties voor mototbrandstoffen

Tankinstallaties voor noodstroomaggregaten

31-12-2009

v.d. Hout-Installatie is actief in het herklassificeren (herkeuren), de sanering en de nieuwbouw van bovengrondse en ondergrondse tankinstallaties (of een combinatie van beide, waaronder onder- en bovengrondse opslagtankinstallaties en dagtanks voor noodstroomaggregaten.