Ketenkwaliteit

 

Wij ondersteunen elke opdrachtgever in de keten met behulp van onze jarenlange vakbekwaamheid, ondersteund door onze certificeringen op het gebied van kwaliteit (BRL K903 & ISO 9001) en veiligheid (VCA**). Daarnaast beschikken wij over de noodzakelijke kennis op het gebied van CE markeringen of conformiteitsverklaringen voor de Europese ATEX, PED (Pressure Equipment Directive) of Machinerichtlijn. Desgewenst verzorgen wij voor onze opdrachtgevers ook het noodzakelijke Explosie Veiligheids Document (EVD) met bijbehorende zoneringen.

 

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws

Certificeringen

Van den Hout-Installatie biedt een totaalpakket aan in de tank installatie- techniek. Wij verzorgen het ontwerp, de realisatie, alsmede het correctief en preventief onderhoud van vele soorten tankinstallaties.

Om dat te kunnen realiseren, beschikken wij over goed opgeleide medewerkers die alle nodige branchespecifieke opleidingen gevolgd hebben, aangevuld met het jarenlange praktische ervaring.

De REIT-regeling, volgens welke wij door kiwa gecertificeerd zijn, voorziet in:

  • De door de overheid voorgestelde deregulering, onder meer door aansluiting op het activiteitenbesluit (BARIM/RARIM), en het besluit bodemkwaliteit (BBK/RBK)
  • Aanwijzingen voor installatie en onderhoud van opslaginstallaties in de (Petro)chemie, voor bijvoorbeeld brandstoffen, bijtende, corrosieve, oxiderende, giftige en milieuschadelijke vloeistoffen.
  • Goed vakmanschap (Sound Engineering Practice) zoals benoemd in de Europese publieke richtlijnen
  • De BRL K903 komt bovendien ook voor in het Besluit Bodemkwaliteit, de PGS 28, PGS 30 en PGS 31 voor. Dit betekent dat u voor nieuwbouw of werkzaamheden aan uw tankinstallatie bijna altijd een erkend installateur volgens deze BRL nodig heeft.

Van den Hout-Installatie is in het bezit van de volgende certificeringen:

Ons Kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen vastgelegd in NEN-EN-ISO 9001. Wij leveren kwaliteit met in acht name van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu en hebben een VGWM-beleid dat voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de VGM Checklist Aannemers (VCA**).

Verder is van den Hout-Installatie lid van de metaalunie en de vereniging van tankinstallateurs.